• ВЛАДЕЕЊЕ

  ВЛАДЕЕЊЕ

  Нова сезона

  Секој работен ден ha AXN SPIN

 • Профилирање

  Профилирање

  Нова сезона

  Секој работен ден ha AXN SPIN

Prev понеделник, 27 мар - недела, 2 апр Next
понеделник, 27 мар - недела, 2 апр

Mon

27 март

Tue

28 март

Wed

29 март

Thu

30 март

Fri

31 март

Sat

1 април

Sun

2 април

- УДАРЕН ТЕРМИН
- СЕГА
Mon
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 307 - The Hound And The Hare
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 308 - Our Undoing
Бројки III.
Numb3rs 315 - End Of Watch
Бројки III.
Numb3rs 316 - Contenders
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 307 - The Hound And The Hare
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 308 - Our Undoing
Тест возење II.
Test Drive 207 - Front-wheel Drive Or Rear-wheel Drive
Тест возење II.
Test Drive 208 - In A Van Or In A Race Car
Бројки III.
Numb3rs 315 - End Of Watch
Бројки III.
Numb3rs 316 - Contenders
Бројки III.
Numb3rs 317 - One Hour
Бројки III.
Numb3rs 318 - Democracy
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 309 - Wedlock
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 310 - Bruises That Lie
Тест возење II.
Test Drive 208 - In A Van Or In A Race Car
Тест возење II.
Test Drive 209 - 4wd-s On The Go
Ханибал
Hannibal 113 - Savroureux
Профилирање VI.
Profilage 601 - Impardonnable
Тест возење II.
Test Drive 208 - In A Van Or In A Race Car
Тест возење II.
Test Drive 209 - 4wd-s On The Go
Профилирање VI.
Profilage 601 - Impardonnable
Tue
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 309 - Wedlock
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 310 - Bruises That Lie
Бројки III.
Numb3rs 317 - One Hour
Бројки III.
Numb3rs 318 - Democracy
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 309 - Wedlock
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 310 - Bruises That Lie
Тест возење II.
Test Drive 208 - In A Van Or In A Race Car
Тест возење II.
Test Drive 209 - 4wd-s On The Go
Бројки III.
Numb3rs 317 - One Hour
Бројки III.
Numb3rs 318 - Democracy
Бројки III.
Numb3rs 319 - Pandora's Box
Бројки III.
Numb3rs 320 - Burn Rate
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 311 - Succession
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 312 - No Way Out
Тест возење II.
Test Drive 209 - 4wd-s On The Go
Тест возење II.
Test Drive 210 - Elite Supercars
Профилирање VI.
Profilage 601 - Impardonnable
Профилирање VI.
Profilage 602 - Viscéral
Тест возење II.
Test Drive 209 - 4wd-s On The Go
Тест возење II.
Test Drive 210 - Elite Supercars
Профилирање VI.
Profilage 602 - Viscéral
Wed
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 311 - Succession
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 312 - No Way Out
Бројки III.
Numb3rs 319 - Pandora's Box
Бројки III.
Numb3rs 320 - Burn Rate
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 311 - Succession
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 312 - No Way Out
Тест возење II.
Test Drive 209 - 4wd-s On The Go
Тест возење II.
Test Drive 210 - Elite Supercars
Бројки III.
Numb3rs 319 - Pandora's Box
Бројки III.
Numb3rs 320 - Burn Rate
Бројки III.
Numb3rs 321 - The Art Of Reckoning
Бројки III.
Numb3rs 322 - Under Pressure
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 313 - Strange Bedfellows
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 314 - To The Death
Тест возење II.
Test Drive 210 - Elite Supercars
Тест возење II.
Test Drive 211 - Test My Ride Finland 2012 Final
Профилирање VI.
Profilage 602 - Viscéral
Профилирање VI.
Profilage 603 - Maitresse
Тест возење II.
Test Drive 210 - Elite Supercars
Тест возење II.
Test Drive 211 - Test My Ride Finland 2012 Final
Профилирање VI.
Profilage 603 - Maitresse
Thu
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 313 - Strange Bedfellows
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 314 - To The Death
Бројки III.
Numb3rs 321 - The Art Of Reckoning
Бројки III.
Numb3rs 322 - Under Pressure
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 313 - Strange Bedfellows
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 314 - To The Death
Тест возење II.
Test Drive 210 - Elite Supercars
Тест возење II.
Test Drive 211 - Test My Ride Finland 2012 Final
Бројки III.
Numb3rs 321 - The Art Of Reckoning
Бројки III.
Numb3rs 322 - Under Pressure
Бројки III.
Numb3rs 323 - Money For Nothing
Бројки III.
Numb3rs 324 - The Janus List
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 315 - Safe Passage
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 316 - Clans
Тест возење II.
Test Drive 211 - Test My Ride Finland 2012 Final
Тест возење III.
Test Drive 301 - Aki Wickström - Nissan 180sx
Профилирање VI.
Profilage 603 - Maitresse
Профилирање VI.
Profilage 604 - La Chasse
Тест возење II.
Test Drive 211 - Test My Ride Finland 2012 Final
Тест возење III.
Test Drive 301 - Aki Wickström - Nissan 180sx
Профилирање VI.
Profilage 604 - La Chasse
Fri
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 315 - Safe Passage
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 316 - Clans
Бројки III.
Numb3rs 323 - Money For Nothing
Бројки III.
Numb3rs 324 - The Janus List
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 315 - Safe Passage
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 316 - Clans
Тест возење II.
Test Drive 211 - Test My Ride Finland 2012 Final
Тест возење III.
Test Drive 301 - Aki Wickström - Nissan 180sx
Бројки III.
Numb3rs 323 - Money For Nothing
Бројки III.
Numb3rs 324 - The Janus List
Every Split Second Counts
Every Split Second Counts
SUPERSONG - SPECIAL
Supersong - Special
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 317 - Intruders
ВЛАДЕЕЊЕ III.
Reign 318 - Spiders In A Jar
Тест возење III.
Test Drive 301 - Aki Wickström - Nissan 180sx
Тест возење III.
Test Drive 302 - Audi A4 1.8t Quattro, 2000
Профилирање VI.
Profilage 604 - La Chasse
Профилирање VI.
Profilage 605 - Sacrifiées
Тест возење III.
Test Drive 301 - Aki Wickström - Nissan 180sx
Тест возење III.
Test Drive 302 - Audi A4 1.8t Quattro, 2000
Профилирање VI.
Profilage 605 - Sacrifiées
Every Split Second Counts
Every Split Second Counts
SUPERSONG - SPECIAL
Supersong - Special
Sat
Wacky Run I.
Wacky Run 101 - Episode 1
Wacky Run I.
Wacky Run 102 - Episode 2
инспектор Рекс - Специјална единица I.
Rex Special Unit 101 - Brothers
инспектор Рекс - Специјална единица I.
Rex Special Unit 102 - Vicious Circle
Wacky Run I.
Wacky Run 101 - Episode 1
Wacky Run I.
Wacky Run 102 - Episode 2
инспектор Рекс - Специјална единица I.
Rex Special Unit 101 - Brothers
инспектор Рекс - Специјална единица I.
Rex Special Unit 102 - Vicious Circle
Wacky Run I.
Wacky Run 101 - Episode 1
Wacky Run I.
Wacky Run 102 - Episode 2
инспектор Рекс - Специјална единица I.
Rex Special Unit 101 - Brothers
инспектор Рекс - Специјална единица I.
Rex Special Unit 102 - Vicious Circle
Metal Hurlant Chronicles Ii.
Metal Hurlant Chronicles 201 - The Endomorphe
Metal Hurlant Chronicles Ii.
Metal Hurlant Chronicles 202 - Whisky In The Jar
Metal Hurlant Chronicles Ii.
Metal Hurlant Chronicles 203 - Second Chances
Metal Hurlant Chronicles Ii.
Metal Hurlant Chronicles 204 - Loyal Khondor
Every Split Second Counts
Every Split Second Counts
Metal Hurlant Chronicles Ii.
Metal Hurlant Chronicles 203 - Second Chances
Metal Hurlant Chronicles Ii.
Metal Hurlant Chronicles 204 - Loyal Khondor
Sun
Wacky Run I.
Wacky Run 103 - Episode 3
Wacky Run I.
Wacky Run 104 - Episode 4
инспектор Рекс - Специјална единица I.
Rex Special Unit 103 - In The Sandpit
инспектор Рекс - Специјална единица I.
Rex Special Unit 104 - The Mother Of All Vendettas
Wacky Run I.
Wacky Run 103 - Episode 3
Wacky Run I.
Wacky Run 104 - Episode 4
инспектор Рекс - Специјална единица I.
Rex Special Unit 103 - In The Sandpit
инспектор Рекс - Специјална единица I.
Rex Special Unit 104 - The Mother Of All Vendettas
Wacky Run I.
Wacky Run 103 - Episode 3
Wacky Run I.
Wacky Run 104 - Episode 4
инспектор Рекс - Специјална единица I.
Rex Special Unit 103 - In The Sandpit
инспектор Рекс - Специјална единица I.
Rex Special Unit 104 - The Mother Of All Vendettas
Metal Hurlant Chronicles Ii.
Metal Hurlant Chronicles 203 - Second Chances
Metal Hurlant Chronicles Ii.
Metal Hurlant Chronicles 204 - Loyal Khondor
Metal Hurlant Chronicles Ii.
Metal Hurlant Chronicles 205 - The Second Son
Metal Hurlant Chronicles Ii.
Metal Hurlant Chronicles 206 - Back To Reality
Фокус РС: Cуперавтомобил
Focus Rs: A People’s Supercar
Metal Hurlant Chronicles Ii.
Metal Hurlant Chronicles 205 - The Second Son
Metal Hurlant Chronicles Ii.
Metal Hurlant Chronicles 206 - Back To Reality